Kuivjääpuhastus

Kuivjääpuhastus on tehniliselt sarnane liivapritsipuhastusele, kuid töötab CO2 graanulite ehk kuivjääga. Kuivjääga kokkupuutel mustus külmub ja pudeneb, graanulid aurustuvad ja järele jääb ainult pinnalt eemaldatud mustus. 

1/1

Sobivus

Mis tahes pindadelt mustuse, värvi, rasva jpm eemaldamine

Toiduainetetööstuse tootmisliini, köögitehnika ja - tarvikute puhastamine

Tulekahju tagajärjel tekkinud tahma eemaldamine hoones sees

Tehnika, elektrimootorite ja elektroonikaga varustatud seadmete puhastamine

Eelised

Puhas töökeskkond – suur eelis sisetöödel ja kohtades, kus tolmu tekitamine ei ole lubatud, sest kuivjääpuhastus ei nõua järelkoristust

Aja kokkuhoid – puudub vajadus puhastatavaid tootmisvahendeid lahti monteerida ja on võimalik puhastada ka tootmisliini seiskamata

Puhastusprotsess on kuiv ja graanulid ei juhi elektrit

Ei kahjusta puhastatava objekti pinda

Keskkonnasõbralikkus – puhastusprotsess ei eelda saaste erikäitlemist