top of page

Kuivjääpuhastus

Kuivjääpuhastus on tehniliselt sarnane liivapritsipuhastusele, kuid töötab CO2 graanulite ehk kuivjääga. Kuivjääga kokkupuutel mustus külmub ja pudeneb, graanulid aurustuvad ja järele jääb ainult pinnalt eemaldatud mustus. 

Sobivus

Mis tahes pindadelt mustuse, värvi, rasva jpm eemaldamine

Toiduainetetööstuse tootmisliini, köögitehnika ja - tarvikute puhastamine

Tulekahju tagajärjel tekkinud tahma eemaldamine hoones sees

Tehnika, elektrimootorite ja elektroonikaga varustatud seadmete puhastamine

Eelised

Puhas töökeskkond – suur eelis sisetöödel ja kohtades, kus tolmu tekitamine ei ole lubatud, sest kuivjääpuhastus ei nõua järelkoristust

Aja kokkuhoid – puudub vajadus puhastatavaid tootmisvahendeid lahti monteerida ja on võimalik puhastada ka tootmisliini seiskamata

Puhastusprotsess on kuiv ja graanulid ei juhi elektrit

Ei kahjusta puhastatava objekti pinda

Keskkonnasõbralikkus – puhastusprotsess ei eelda saaste erikäitlemist

bottom of page